unnamed (1)

Happy Nowruz

فرارسیدن نوروز را بشما شادباش گفته – تندرستی و شادکامی شما را در سال نو آرزومندیم

بدین امیدیم که مردم و کشورعزیزمان در این دنیای آشفته از گزند حوادث بدور مانند

هدی و فریدون هژبری

unnamed