شاید شما نیز این خبر را دریافت کرده اید:

بزرگترین آرزوی رئیس دانشگاه صنعتي شریف
دکتر رضا روستا آزاد
 
روستا آزاد با اشاره به سوالی که از وی در خصوص بزرگترین آرزوهایش در هفته هوافضا پرسیده شد، خاطر نشان کرد: در پاسخ به این پرسش پاسخ دادم که از بزرگترین آرزوهای من برگزاری نماز جماعت در یکی از کرات آسمانی است. در
این آرزو هم توسعه فناوری هست و هم توسعه معنویات.

بطور یقین رئیس دانشگاهی که دارای دانشکده هوا فضا نیز هست – از شرایط موجود در کرات دیگر آگاهی دارد. از اینرو آرزوی متقابل من این است که در صورت برآورده شدن آرزوی دکتر رضا روستا – ایشان به امامت جمعه آن کره نیز برگزیده شوند تا بتوانند ما را بیشتر از شرایط محل اقامت خود آگاه سازند.

با درود

فریدون هژبری

***********************************************************************************************************************************************